Firmin Abauzit Kimdir?

| |

Fransız filozof ve Tanrı-bilimcisi. 1679’da Uzes’te doğdu. Protestan bir ailenin çocuğu olduğu için evinden kaçırılarak bu şehrin seminerine kapatılmıştır. Nant fermanının geri alındığı sıralarda annesinin fedakar
yardımıyla kurtarılmış ve Cenevre’ye sığınmıştı. Ciddi etütlerden sonra Almanya ve İngiltere’ye gitti. Kral 3. Guillaume kendisini alıkoymak istemişse de, o, Cenevre’ye dönmeyi tercih etmiş ve bu şehirde 50 yıl kitap-saray memurluğu yaptıktan sonra 20 mart 1767’de ölmüştür. Alçak gönüllü olduğu kadar da yüksek
bir bilgindi ve zamanının çok derin saygılarını kazanmıştı. Newton, kendisine yazdığı bir mektupta, “Siz, Leibniz’le benim aramda sayılmaya layıksınız” demiş, J.J. Rousseau da ondan, “Bilgin … ” (Yeni Heloise, V.1) deyimleriyle bahsetmişti. Voltaire, Boyle, St. Evremond da onun hayranlarındandır. Moulton ve Vegobre, Abauzit’in birkaç küçük eserini şu isimlerle toplamışlardır:

  1. Oeuvres Diverses de M. Abauzit (Londra,1773). Onun eserlerinde Yunan ve Roma’nın eski çağlarına dair meraklı şeyler vardır. Ahdicedid’i (İncil) de ana diline çevirmiştir (Geneve, 1 726). Katolikler onu, Ariancılığı (Arianisme) savunduğu için suçlu görürler. Abauzit, vicdan hürriyetini savunanlardandır.
  2. Sur la connaissance du Christ et sur l’honneur qui lui et du (İsa’ya dair bilgi ve ona borçlu olduğumuz saygı hakkında) adlı eseriyle J.-J. Rousseau’ya doğal dinin bir çeşit apolojisi olan Profession de foi du vicaire savoyard (Savualı papazın imanı) başlıklı eseri ilham etmiş sanılmaktadır. Bu zatı, W. James’in The Varieties of ReIigions Exprience adlı eserini Fransızeaya çeviren ( 1904) ve I’Enigme du Monde et Solution Selon Ch. Secretan (Paris, 1922) adlı eseri yazan P. Abauzit’le karıştırmamalıdır.
Previous

Thomas ABBT

Vücut Bakım Önerileri

Next

Yorum yapın