Çocukların Zihni Nasıl Yönlendirilir?

| |

Çocuklar hemen her anne baba için geleceğin ta kendisidir ve ebeveynler tüm yatırımlarını onlara yapmaktadırlar. Onların sağlıklı olmaları, iyi gelişmeleri ve doğru eğitim alarak hayatta başarı olmaları her ailenin önceliğidir.

Zekâ Nedir?

Zekâ yani genel zihinsel kapasite algı ve kavram yardımı ile somut ya da soyut nesneler arasında var olan ilişkiyi kavrayabilmektir. Zekâ genel olarak soyut düşünebilme, muhakeme etme, sosyal akıl yürütme ve planlama yapabilmektir. Zekâ bu zihinsel işlevleri ahenkli şekilde bir amaca yönelik olarak kullanma, öğrenme ve deneyimlerden yararlanabilme yetenekleridir.

Zekâ yerinde mi sayar yoksa geliştirilebilir mi?

Zekâ ile alakalı kurumların hemen hepsi zekânın geliştirilebilecek bir potansiyel ya da kapasite odluğu ve biyolojik asıllarının olduğu noktasında birleşmektedir. Bu ifadeden de anlaşılabildiği gibi zekâ, kişinin doğuştan sahip olduğu ve kalıtım ile atalardan torunlara geçen ve merkez sinir sistemini işlemlerini kapsayan bir olgudur. Öğrenme, deneyim ve çevre etkenleri ile de biçimlenmektedir.

Zekâ çeşitlerinin başarı ile bir ilişki var mıdır?

Zekâ tek boyutlu değildir. Yani herkes farklı derecelerde zekâ tiplerine sahiptirler. Kişiler zekâ çeşitlerine göre farklı düzeylerde doğarlar. Ancak zekâ türlerinden bazılarına daha çok eğilim gösterirler. Çeşitli faktörler çocukların eğilim gösterdikleri zekâ türünün bazen gelişimini engellerken bazen se gelişmesine yardım ederler.

Dahi olarak isimlendirilen zekâ seviyesi nedir?

Genel olarak zekâ testlerinde puanı 140 ya da daha üzeri olan çocuklar dahi olarak isimlendirilmektedir. Dâhilik ya da zekilik sonradan olunan bir hal değildir. Yani isteyen her çocuk dahi olmak istediğinde ne yazık ki olamaz.

Çocukların Zekâ Türlerine Göre Yönlendirilmesi Önemli midir? Üstün yetenekli olarak bilinen çocuklar genel olarak bilgiye açtırlar. Aynı anda birbirinden farklı birçok alanda yetenekleri bulunur. Hem kabiliyetlerinin geliştirilmesine hem de bilgi açlıklarının doyurulmasına gereksinim duyarlar. Aslında bu tarz çocuklar ülkelerin en önemli kaynaklarının başında gelir. Yani üstün zekâlı çocukların heba edilmemesi gerekir. Bu nedenle de ülkeye yararlı bir birey olarak yetiştirilebilmelerini sağlayabilmek için yeteneklerine göre yönlendirilmeleri oldukça önemlidir

Previous

Çocukların Eğlence Anlayışı

İdeal Bebek Kilo ve Boy Orantısı

Next

Yorum yapın