Bebeklerin Düşünme Yapısı

| |

İlk olarak bilinmesi gereken çocukların minyatür yetişkinlikler olmadığıdır. Çocuklar dünyayı anlayabilmek adına kendilerine has yolları olan yegâne kişilerdir. Çocukların düğünsel uyaranları yetişkinlerin mantığı ile yorumlanmaktan çok uzaktır. Çocuklar konuşabildiği için yetişkinleri yetişkin mantığı ile anlayabildiklerini varsaymak çocuğun söz dinlemediğini düşünmeye neden olabilmektedir. Ancak çocuk güçsüz olduğu için korunmak, bakılmak ve kollanmak ister. Bu sebeple de anne ve babasına bağlıdır.

Bebeklerin Düşünme Süreçleri;

0-24 Ay Arası;

İlk aylarında bebekler tam olarak alıcı ve edilgindir. Onlar kimseye uymaz etraflarındaki insanlar onlara uymak zorundadır. İlk 2 senelerinde çocuklar kişiliğin en ilkel tarafı ile yönetilmektedirler. Bu dönemlerinde ilkel düşünce ve haz ilkesi sistemi ile işlemektedir. Bu dönemdeki çocuklar mantıksal çıkarımlar yapmamakta, ‘’Yok’’u cevap olarak kabul etmemekte ve gereksinimlerinin bekletilmesine tahammül edememektedirler. Bu dönemdeki ihtiyaçlar abartıdan uzaktır. Genel olarak açlık, hijyen ve susuzluk olmak üzere üç temel ihtiyaçları bulunmaktadır. Çocuklar gereksinimlerini onları bekletmeden karşılayan annelerine bağlanmaktadır. Çocuğun annesine güvenli bağlanması diğer gelişimsel basamakları da başarı ile tırmanması açısından oldukça emin bir zemin etkisi oluşturmaktadır.

12-36 Ay Arası;

Konuşabilen, yürüyebilen çocuk artık süt çocukluğu döneminden çıkmış ve edilgenlikten özerklik sürecine girmiştir. Çocuk bu süre zarfında annesine görünmeyen bir bağ ile bağlıdır ancak ayrı bir varlık olduğunu anlamanın sarhoşluğunu yaşar. Bu dönemlerinde çocuklar hareketli, karıştırıcı, olumsuz, hareketli ve çelişkili davranışlar ile doludur.

2-6 Yaş Arası Düşünsel Özellikler;

Okul öncesi süreçte çocuklar korunum ilkelerine göre yönetilmektedir. İlk çocukluk döneminde çocuklar dikkatlerini bir görevin sadece bir tarafına odaklanabilmektedir. Belirli bir zamanda birden fazla yönle uğraşmak onlar için zordur. Durum ile ilgili geçmiş durumları düşünmeden şimdiki durum üzerinde odaklaşırlar. Yani akıl yürütme şekilde burada ve şimdi ile sınırlıdır. Benmerkezci olarak düşünürler. Genellikle bu tutumları oyunlarda kendini göstermektedir. Düşünce ve duygularını gerçekle bir tutmaktadırlar. Oyunlarında zihinsel ve duygusal gelişime paralel olarak gizem, rekabet, entrika ve gizem saklı düzenekler hâkimdir. Yeni durumlara uymakta zorluk çekmez, iyimserdirler ve oldukça çabuk öğrenirler. Çok keskin olmadığı sürece kötü deneyimleri hızla unutur ve kendi kendilerini hızla onarabilirler.

Previous

Bebeklere Eğitim ve Öğretimi Sevdirme

Bebeklerin Emekleme ve Yürüme Süreci

Next

Yorum yapın