Alfred ADLER Kimdir? Hayatı Nedir?

| |

Avusturyalı psikiyatrist; insanda temel dürtünün, bilinçli bir kendini anlatma ve gerçekleştirme dürtüsü olduğu görüşüne dayanan bireysel psikolojinin kurucusu.

Adler, bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak Viyana’da dünyaya geldi; bir konferans gezisi sırasında İskoçya’nın Aberdeen kentinde öldü. Hastalıklı bir çocukluk geçirdi. Hastalığı ve erkek kardeşinin ölümü, onun tıp öğrenimi yapmasında etkili oldu. Göz hastalıkları uzmanı olduktan sonra bir süre pratisyen hekim olarak çalıştı. 1902’de çevresine girdiği Freud’ un ünlü “Çarşamba Toplantıları’na katılmaya başladı. Daha sonra Viyana Psikanaliz Enstitüsü’nün başkanlığını yaptı. 1908’de özellikle bilinç dışı çatışmaların açıklanmasında Freud’ la aralarında görüş ayrılıkları belirmeye başladı.

Adler, kişiliğin gelişiminde cinsel içgüdüler kadar, saldırganlık dürtüsünün de önemli olduğunu ileri sürüyor; Freud’un Oedipus karmaşası kavramına verdiği önemi küçümsüyor ve insanın temelde toplumsal bir varlık olduğunu savunuyordu. Bunların sonucu olarak 1911’de Freud ve çevresinden tümüyle koptu; Viyana Psikanaliz Enstitüsü Başkanlığı’ndan da ayrıldı. Kısa sürede çevresinde bir grup oluştu ve bireysel psikoloji (individual psychology) adıyla kendi kişilik kuramını oluşturdu.

Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya ordusunda doktor olarak görev yaptı. 1921’de Viyana Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk çocuk rehberlik kliniğini kurdu. Bireysel psikoloji yaklaşımının görüşlerini uygulayan deneysel bir okulun kurulmasını sağladı. Avusturya hükümetinin desteği ile yaygınlaşan ve sayıları otuza ulaşan çocuk rehberlik merkezlerinin yönetimini üstlendi. 1926’da ABD’ye giderek Columbia Üniversitesi’nde ve New York’ta dersler verdi. 1934’te Viyana’daki çocuk rehberlik kliniklerinin kapatılması üzerine, 1935’te ABD’ye yerleşti.

Başlıca yapıtları:

  • A Sudy of Organ Inferiority (1905)
  • The Nourotic Constitution (1912)
  • Healing and Education (1914)
  • The Practice and Theory of Individual Psychology (1922)
  • The Case of Miss R: The Interpretation of a life Story (1928)
  • Individual Psychology In The Schools (1929)
  • What Life Shoult Mean to You (1931)
  • Religion And Individual Psychology and Social Interest: A Challenge to Makind (1933)

Adler’in kimi yapıtları, Organ Yetersizlikleri Üzerine Bir İnceleme; Nevrozlu Kişilik Üzerine, Bireysel Psikolojinin Kuramı ve Uygulaması, İnsanı Anlama; Yaşamın Anlamı, Psikolojik Aktivite, Kişilik Bozuklukları ve Toplumsal Bütünleşme adlarıyla dilimize çevrildi.

Previous

Rasim ADASAL Kimdir, Hayatı Nedir?

Adrenalin ve Noradrenalin Nedir?

Next

Yorum yapın