Abolisyonizm Nedir?

| | ,

İlgacılık, yürürlükten kaldırımcılık; özellikle ABD de köleliğin ve siyah- beyaz ırk ayrımının kaldırılmasını iste-yenlerin savıdır. Kimi insanlar için utandırıcı bir görüş ve davranış olan ırk ayrımı kimilerinin içlerinde öyle köklü olarak yerleşmiştir ki kaldırılması ya da sürdürülmesi tartışması bir ulusun dört yıl süre ile kanlı bir iç savaşa tutuşmasına neden olabilecek kadar tırmanabilmiştir (Amerikan Iç savaşı, 1860¬1865). Bugüne kadar amacına eksiksiz ulaşamayan ve tam olarak uygulanamayan abolisyonizm çığırının ibret verici bir öyküsü vardır:

Kuzey Amerikanın keşfinden sonra, macera sever Avrupalıların oraya göç edip, grup grup göçmenlerin geniş topraklar üzerinde koloniler halinde yerleşerek büyük tarım işletmeleri kurup işletmeye giriştiklerinde sınırsız olanakları değerlendirmek için bol insan gücüne gereksinim duyulmuş, bu gereksinimi karşılamak için Afrikalı ilkel zencilerin kullanılması düşünülüp Zenci (kara adam) köle ticareti başlatılmıştır. Köle avcıları Afrika’da silahlı avaneleri ile zenci köylerine baskın halinde saldırıp güçlü kuvvetli köylüleri tutsak eder; onları sürü halinde kıyılardaki köle tüccarların? satar. Onlar da köle tekneleri ile Kuzey Amerika kıyılarına taşıyıp onları kıyılardaki köle pazarlarında koyun ya da sığır sürüsünden hayvan satar gibi satardı. Bu köleler çift sürmek için kullanılan beygir ve öküzlerden pek ayrı olmayan bir biçimde çiftliklerde kullanılıp çiftlik hayvanları gibi topluca ya da teker teker ve bazen mülk ile birlikte satılıyorlardı.

ABD’nin ünlü Bağımsızlık Bildirisinde, “Şu gerçekleri besbelli, sayarız: Bütün insanlar eşit olarak ve başkasına devredilemez haklarla birlikte yaratılmışlardır. Bu haklar arasında yaşamak, özgürlük, ve mutluluğu arama hakkı vardır,” denmektedir. Fakat koloniler halinde iken olduğu gibi, bağımsız Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan sonra da kölelik kurumu, eski İngiliz Kolonilerinde olduğu gibi, sürdürülmüştür. Zamanla, çoğunluğu Kuzey Eyaletlerinde olmak üzere, köleliği devletin ilkelerine ve insanlık onuruna uygun görmeyenler bir köleliği kaldırma çığırı açmışlar, ve bu çığır, özellikle Kuzey Eyaletlerinde güçlenmiştir. Abraham Lincoln Başkan olunca Kuzeylilerin oluşturduğu çoğunluğa dayanarak, Kongreden köleliği kaldıran bir yasa geçirtip uygulanmasını istemiştir Fakat daha çok tarım bölgesi olan Güney Eyaletleri yasayı dinlemeyip Federal Devlete ve devletin yanında olan Kuzey Eyaletlerine karşı savaşa girişmişlerdir. Dört yıl süren kanlı İç Savaşı Kuzeyliler kazanıp Güneylilerin isyanını bastırmışlarsa da köleliği yasaklayıp zenci yurttaşlara eşitlik tanıyan yasa hiçbir zaman tam ve eksiksiz olarak uygulanamamıştır. Bugün bile ABD de zencilere her alanda tam eşitlik uygulanamamakta, Güneyde beyaz pelerinli, kukuleteli ve maskeli KKK (Klu-Klux-Klan) Mangaları zencilere ve zenci hakları yanlılarına zaman zaman ölüm saçmakta, onları evleri ile beraber yakmaktadırlar. KKK’nın tutucu mensuplarına göre eylemleri devletlerinin ilkelerine aykırı değildir, Bağımsızlık Bildirisi bütün insanların eşit yaratıldıklarını söyler; onlara göre kara derililer insan değil, Afrika’dan getirilmiş maymunlardır. Maymunla eşit sayılmayı sindiremezler! Çeşitli ülkelerde ölüm cezasının kaldırılması yolunda çaba sürdüren ve çoğunda başarıya ulaşmış bulunan akımlara da abolisyonizm denir.

Previous

Yeni Peugeot 2008 SUV ailesine katıldı

Karl ABRAHAM Kimdir, Hayatı Nedir?

Next

Yorum yapın